Matkojen peruutusehdot

Matkapakettiehdot ovat tiukentuneet. Ennen kuin teet matkaasi koskevia muutos- tai peruutussuunnitelmia, tarkista matkaa koskevat tiedot.

Sovellamme kuluttaja-asiamiehen ja Suomen matkatoimistoalan liiton neuvottelemia uusia ehtoja.

Mikä matkapaketti?

Aiemmin valmismatkan nimellä kulkenut kokonaisuus on uuden lain mukaan nimeltään matkapaketti. Sitä koskevat niin sopimus- kuin vakuusvelvoitteet. Tämä tarkoittaa sitä, että matkustajan rahat on turvattu matkanjärjestäjän konkurssia vastaan.

Lisäksi uutuutena ovat pelkästään vakuuden piiriin kuuluvat kokonaisuudet, joita nimitetään yhdistetyiksi matkajärjestelyiksi.

Matkapaketista on kysymys, kun kokonaisuus on koottu valmiiksi matkanjärjestäjän tai omien toivomustesi pohjalta. Matkapaketti on myös ostoskorityyppisesti erilaisista palveluista koostettu kokonaisuus, kun esimerkiksi valitset verkossa yhdeltä palveluntarjoajalta ostoskoriin lennot ja hotellin sekä mahdollisia muita palveluita.

Huomioi, että matkanjärjestäjä saattaa käyttää myös omia lisä- ja erityisehtojaan.

Lakiuudistuksessa matkan peruuttamisen ehdot tiukentuvat. Voit peruuttaa matkan milloin tahansa, mutta matkanjärjestäjällä on oikeus periä peruutuksesta koituvat kulut kattava peruutusmaksu. Peruutuskulut määritellään matkaa koskevissa ehdoissa.

Peruutusmaksun suuruus on pääsääntöisesti toimistokulun tai ennakkomaksun suuruinen tai määrätty prosenttiosuus matkan hinnasta. Tämä riippuu siitä, milloin peruutat matkan.

Mikäli haluat peruuttaa matkan esimerkiksi myöhemmin kuin 21 vuorokautta, mutta viimeistään 7 vuorokautta ennen matkan alkamista ja matkanjärjestäjä voi soveltaa yleisiä matkapakettiehtoja, matkanjärjestäjällä on oikeus periä 50 prosenttia matkan hinnasta. Erityisehtoisissa matkoissa aikataulu ja kulut voivat kuitenkin poiketa näistä.

Uudessa laissa matkan peruuttamisen ehdot ja siitä matkustajalle koituvat kulut koskevat myös sairastumisesta johtuvaa peruuttamista.

Tarkista, millaisen peruutusturvan matkavakuutuksesi tarjoaa.

Matkan siirtäminen toiselle

Mikäli haluat luovuttaa matkapaketin toiselle henkilölle, matkanjärjestäjällä on oikeus periä luovuttamisesta korvaus. Yleensä nämä kulut on ilmoitettu matkanjärjestäjän erityisehdoissa ja ne ovat siirtämisestä aiheutuvien todellisten kulujen suuruiset. Nämä kulut voivat vastata merkittävää osaa matkan hinnasta etenkin, jos siirron haluaa tehdä lähellä lähtöä. Matkan luovuttaja ja uusi matkustaja vastaavat yhdessä matkan hinnan ja korvauksen maksamisesta.

Matkustajan oikeus peruuttaa matka ennen matkan alkamista:

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka milloin tahansa ennen matkan alkamista. Tällöin matkanjärjestäjällä on oikeus periä peruutusmaksu seuraavasti:

  1. Toimistokulut, kun matka peruutetaan viimeistään 45 vuorokautta ennen matkan alkamista.
  2. Varausmaksu, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 45 vuorokautta mutta viimeistään 21 vuorokautta ennen matkan alkamista.
  3. 50 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 21 vuorokautta mutta viimeistään 7 vuorokautta ennen matkan alkamista.
  4. 75 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 7 vuorokautta mutta viimeistään 3 vuorokautta ennen matkan alkamista.
  5. 100 % matkan hinnasta, kun matka peruutetaan myöhemmin kuin 3 vrk ennen matkan alkamista.

Jos matkaa ei peruuteta eikä matkustaja saavu sovitulle lähtöpaikalle sovittuun aikaan tai jos hän ei voi osallistua matkaan siksi, ettei hänellä hänen vastuullaan olevista syistä ole matkaan tarvittavia asiapapereita, kuten voimassaolevaa passia, viisumia, henkilöllisyystodistusta tai rokotustodistusta, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.

Peruutuskulut voivat poiketa tässä ilmoitetusta jos matka on sellainen, johon sovelletaan erityisehtoja. Peruutuskulujen määrä ilmoitetaan erityisehdoissa.

Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa tai keskeyttää matka

Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa tai keskeyttää matka, kun

A) matkalle ei ole ilmoittautunut riittävästi osanottajia ja matkanjärjestäjä on matkaa koskevissa ennakkotiedoissa tai muussa materiaalissa (esim. matkaohjelmassa tai muissa matkadokumenteissa) maininnut matkan toteuttamisen riippuvan osanottajamäärästä. Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle viimeistään:

1) 20 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää yli kuusi päivää.
2) 7 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää kahdesta kuuteen päivään.
3) 48 tuntia ennen matkan alkamista, jos matka kestää alle kaksi päivää.

B) matkanjärjestäjän mahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla tavalla ovat sopimuksen tekemisen jälkeen olennaisesti vaikeutuneet matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, muiden vakavien turvallisuusongelmien, kuten terrorismin, luonnonkatastrofien, kuten tulvien, maanjäristysten tai sääolosuhteiden, lakon, merkittävien ihmisten terveyteen vaikuttavien riskien, kuten vakavan taudin esiintymisen matkakohteessa tai vastaavan tilanteen takia taikka jos matkaa ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä. Myös keskeisten palvelujen, kuten sähkön tai veden saannin keskeytyminen matkakohteessa esimerkiksi luonnonmullistuksen tai lakon vuoksi voivat olla kyseisiä syitä.

Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle niin pian kuin mahdollista.

Jos mainittu tilanne syntyy matkan aikana, matkanjärjestäjällä on oikeus keskeyttää matka ja tehdä matkaohjelmaan muita välttämättömiä muutoksia. Matkanjärjestäjän on viivytyksettä matkan jälkeen palautettava matkustajalle saamatta jääneitä palveluksia vastaava osa matkan hinnasta.

Peruutettuaan matkan matkanjärjestäjän on palautettava matkustajan maksusuoritukset viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun sopimus on peruutettu.

Matkanjärjestäjän oikeus purkaa sopimus

Matkanjärjestäjällä on oikeus purkaa sopimus, jos matkustaja ei ole maksanut matkan hintaa tai sen osaa viimeistään sovittuna maksupäivänä. Edellytyksenä matkanjärjestäjän oikeudelle purkaa sopimus on, että matkustaja on saanut kohtuullisen maksuajan. Asiakirjassa, jossa maksuaika mainitaan, on kerrottava matkanjärjestäjän oikeudesta purkaa sopimus maksun laiminlyönnin takia.

Koronaviruksen vaikutukset matkoihin

Carelian Wild Guys´in matkoja koskevat tällä hetkellä normaalit muutos- ja peruutusehdot. Seuraamme tarkkaan koronaviruksen vaikutuksia matkustamiseen ja mm. Ulkoministeriön matkustussuosituksia sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedotteita.

Olemme suoraan yhteydessä matkan varanneisiin, mikäli matkaan tulisi muutoksia tilanteen vuoksi.