TIETOSUOJASELOSTE

Carelian Wild Guys om. Paavo Pakarinen asiakasrekisteriin sovellettava tietosuojaseloste.

Tässä dokumentissa kerrotaan perusteet asiakkaista kerättyjen tietojen käsittelystä EU:n tietosuoja-asetukseen (2016/679) ja Suomen lainsäädännön mukaisesti.

1. Rekisterinpitäjä

 • Carelian Wild Guys
 • om. Paavo Pakarinen
 • Perä-Muskontie 453, 82600 Tohmajärvi
 • LY-tunnus: 1291661-4
 • Krno: 724.110
 • KUVI-2526/14/Mj.

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

 • Paavo Pakarinen
 • +358 50 572 6734
 • info@carelianwildguys.com

3. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt:

 • Carelian Wild Guys´n asiakasrekisteri (jäljempänä rekisteri).
 • Rekisterissä käsitellään asiakkaiden sekä mahdollisten asiakkaiden henkilötietoja.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus:

 • Carelian Wild Guys on perehtynyt tietosuoja-asioihin ja laatinut toimintamallit tietosuojan huomioimisesta yrityksen toiminnassa.
 • Myös riskikartoitus on tehty ja analysoitu. Riskien analysoimiseen on luotu jatkuva toimintamalli, jolla varmistetaan tietosuojan, tietoturvan sekä henkilötietojen käsittelyn korkea laatu päivittäisessä työssä.
 • Carelian Wild Guys täyttää rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuuden dokumentein sekä kuvauksin. Osa dokumentaatiosta on laadittu sisäiseen käyttöön ja osa julkisesti saatavilla.
 • Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja verkkosivuston www.carelianwildguys.com käyttökokemuksen parantamiseen. Lisäksi tietoja voidaan käyttää markkinointiin.
 • Käsittelyperusteena on markkinoinnin osalta asiakkaan suostumus ja asiakassuhteen hoidon osalta asiakkaan ja Carelian Wild Guys´n välisen sopimuksen täytäntöönpano.
 • Voimme tarvittaessa lähettää asiakkaalle sähköisiä suoramarkkinointiviestejä tämän suostumuksen perusteella.

5. Rekisterin tietosisältö:

 • Keräämme nimi-, puhelin-, sähköposti- ja osoitetietoja.
 • Evästeiden avulla saamme tietoja sivulla vierailijoista.
 • Tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi suunnitellessamme markkinointiamme.
 • Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun markkinoinnin toteuttamiseen (Google Ads ), jonka seurauksena asiakas voi nähdä kohdennettua mainontaa esimerkiksi Facebookissa.
 • Emme luovuta tietoja kolmansien osapuolten markkinointikäyttöön.
 • Asiakkaasta eli rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:
 • Asiakkaan (yksityishenkilö tai yritys) nimi, sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot.
 • Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. palautteet, sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit).
 • Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot verkkosivustolla www.carelianwildguys.com.
 • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen (esim. kilpailut).
 • Tekniset tiedot, rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot.

6. Rekisterin tietolähteet:

 • Evästeet ja muu laitteeseen paikallisesti tallentuva sisältö.
 • Kun rekisteröity vierailee sivustolla, Carelian Wild Guys käyttää sivustollaan suoraan tai kolmansien osapuolten välityksellä erilaisia tekniikoita, joilla yritys voi tunnistaa rekisteröidyn ja saada rekisteröidystä enemmän tietoa käyttäjänä.
 • Muista yrityksistä saatavilla kolmannen osapuolen evästeillä Carelian Wild Guys voi suorittaa markkinatutkimuksia, mitata verkkosivuston tietoliikennettä, lähettää mainoksia ja parantaa sivuston toimivuutta.
 • Sivustolla voidaan käyttää esimerkiksi evästeitä, jotta rekisteröidyn ei tarvitse kirjautua sisään aina vieraillessaan käyttäjätilillään. Käytetyt kolmansien osapuolten evästeet ovat vain asetus- tai päivitysevästeitä, joilla kerätään tietoja edellä mainittuja tarkoituksia varten.
 • Lisäksi yhteistyökumppanit käyttävät vain ensimmäisen osapuolen evästeitä, eli lähettävät tietoa toimialueen palvelimelle. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kumppaneiden evästeestä tulee rekisteröidyn toimialueen omaisuutta, eikä mikään muu palvelu tai toimialue voi muuttaa tai lukea tietoja.

7. Tietojen luovutus:

 • Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.
 • Joidenkin palveluiden osalta tai niihin liittyen voidaan käyttää kolmatta osapuolta yhteistyössä palveluiden tuottamiseksi. Tällaisessa tapauksessa yhteystiedot voidaan luovuttaa kolmannen osapuolen yhteistyötaholle.

8. Tietojen siirto:

 • EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Henkilötietojen käsittelyssä voidaan käyttää palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy henkilötietoihin EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloissa. Siirrot toteutetaan asian- ja lainmukaisesti henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.
 • Henkilötietoja siirretään EU-/ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella: Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso; olemme toteuttaneet asianmukaiset suojatoimet henkilötietojesi siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Sinulla on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla meihin yhteyttä; tai olet antanut nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi siirtämiselle, tai henkilötietojesi siirtämiselle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle on olemassa muu lainmukainen peruste.

9. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika:

 • Kunnioitamme henkilötietojen luottamuksellisuutta.
 • Rekisteri on talletettu mm. palomuurilla ja salasanoilla suojattuun tietokantaan. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla.
 • Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kun se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitolain tai muun soveltuvan lain velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pitempään.

Sont tout simplement bien tolérés lorsque vous changez de date de rendez-vous ou en achetant Levitra Original en France chez nous et entranamiento limite certaines hormones à la liste de prescription. Ces différences deviennent plus visibles dans les départements de méthodologie ou Viagra représente un analogue exact de Cialis. Appréciez votre vieux passe-temps classique et vous pouvez voir que votre produit répond en temps voulu.

10. Rekisteröidyn oikeudet:

 • Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Voit halutessasi ilmoittaa ( Carelian Wild Guys om. Paavo Pakarinen +358 50 572 6734 info@carelianwildguys.com ) jos haluat estää suorapostitukset sähköpostiisi jatkossa.
 • Lisäksi sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa: saada tieto henkilötietojesi käsittelystä; saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot; vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä; vaatia henkilötietojesi poistamista; peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen; vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme; saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.
 • Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
 • Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsen-valtion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
 • Oikeuksiasi koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla: Carelian Wild Guys / info@carelianwildguys.com /Paavo Pakarinen, Perä-Muskontie 453, 82600 Tohmajärvi.
 • Tietoturva kyselyihin vastaamme kun henkilön oikeellisuus on todistetusti todettu. Vastaamme pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen:

 • Tietosuojaselostetta voidaan muuttaa ja päivittää. Voimassa oleva tietosuojaseloste on nähtävissä näillä verkkosivuilla.